Tá rogha de shiúláin áille ag fanact ort i Loch Garman: siúláin choillearnaigh, siúláin stairiúla, siúlain chois cósta agus siúláin sléibhe. Is féidir leat siúlán difriúil a rognú gach lá agus taitneamh a bhaint as áilleacht ilghnéitheach an oileáin is sia siar de chuid na hEorpa. Suite in oir-dheisceart an oileáin, is iomaí tírdhreach atá ar fáil i Loch Garman, idir thránna fada gainmheacha ar chósta an oirthir go Leithinis fhiáin Rinn an Duáin in Iar-Dheisceart an chontae. Féadann tú siúl trí shaibhreas na héanlaithe ar na poldair taobh amuigh de bhaile Loch Garman nó triall ar shleasa Stua Laighean nó na Staighrí Dubha in iarthar an chontae. Idir eatarthu féadann tú do rogha a phiocadh ó réimse leathan siúlán den scoth trí thírdhreacha séimhe tuaithe den uile shórt, ar tírdhreacha iad atá báite i stair an oileáin a d’fheictí ar feadh i bhfad mar “imeall an iarthair domhain”.  Tá Loch Garman suite ar bhruach séimh Abhainn na Sláine, agus ba í an geata í trínar tháinig na hionraí, ceann i ndiaidh a chéile, thar na blianta cairbreacha, rud a d’fhág go bhfuil saibhreas d’iarsmaí seandálaíochta le feiceáil ann – idir iarsmaí eaglasta, sibhialta agus míleata ó na tréimhsí is luaithe anuas go dtí na meánaoiseanna agus anuas fiú go ré John F Kennedy féin.

Tá teacht ar Loch Garman trí chalafort Ros Láir, áit atá faoi dhá uair an chloig ó Bhaile Átha Cliath. Bain sult as fuadar agus rírá na seanbhailte seo ‘gainne, mar atá, Loch Garman, Ros Mhic Thriúin, agus Inis Córthaidh. Logáil isteach ar www.visitwexford.ie le tuilleadh eolais a fháil máidir le siúláin, oidhreacht, siopadóireacht, cóiríocht agus siamsaíocht oíche. Faraor, is i dtír-raon garbh atá formhór na siúlán seo’gainne suite agus mar sin ní oiriúnach d’úsáideoirí bugaithe ná rothchathaoireacha ach amháin Conair na nGarraíodóirí i dTinteirn. Tá na siúláin uilig grádaithe agus tá fad gach siúláin curtha in iúl duit le cabhrú leat an siúlán is oiriúnaí duit a roghnú.

Bhí na sonraí siúil san fhoilseachán seo cruinn tráth a fhoilsithe. Níl Wexford Walking Trails ná aon ghníomhaire, úinéir talún ná foilsitheoir dá chuid faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais, díobhála nó damáiste a thiocfadh aníos. Cé go n-aontaítear rochtain poiblí ar na siúláin seo, ní ceart atá ann agus féadfar foraoiseacha nó conair a dhúnadh ó am go ham. Déan de réir aon chomharthaíochta sealadaí led’ thoil.